kursy językowe

KURSY DLA STUDENTÓW

Najważniejszą z usług Edumanii jest nauczanie języka angielskiego, który stanowi jedną
z głównych kompetencji w dzisiejszym świecie. Nasze kursy są skrojone na miarę co znaczy,
że stosowne metody nauczania zaspokajają różne potrzeby słuchaczy.

Specjalnie dla studentów, którzy maja już przecież za sobą egzamin maturalny przygotowaliśmy program i wyjątkową metodę nauczania języków obcych,
dzięki której bariera w mówieniu zostanie szybko i skutecznie przełamana. Swoboda wypowiedzi to trudna sztuka.
Usprawnienie kompetencji właśnie samodzielnej ,swobodnej i płynnej wypowiedzi to cel jaki sobie stawiamy.

Edumania będzie prowadzić kursy dla studentów za pomocą metody Direct, która cieszy się popularnością wśród metodyków i kursantów na całym świecie.
Metoda Direct koncentruje się na rozwijaniu głównie dwóch sprawności językowych: rozumienia ze słuchu i mówienia .
Polega na intensywnej wymianie pytań i odpowiedzi pomiędzy lektorem i uczniem celu wyrabiania właściwych nawyków językowych.
Kursanci w szybkim tempie przyswajają słownictwo, uczą się mówić poprawnie i płynnie, a wielokrotne repetycje sprzyjają szybkiemu zapamiętywaniu
ograniczając do minimum konieczność pracy własnej kursanta. Metoda ta z łatwością pokonuje nudę dzięki szybkości i ilości wypowiadanych słów.
Powtarzanie po kilka razy słówek w różnych kontekstach gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie świeżo poznanych słówek.
Za pomocą Direct Method kształcimy słuchaczy w Gliwicach od początkujących, poprzez wszystkie poziomy, aż do zaawansowanych.