Chorzów

Chorzów, ul. 3 Maja 78  
Zajęcia popołudniowe w Szkole Podstawowej Nr 15

Angielski dla dzieci 6 -9  lat  – 1 raz w tygodniu – 60 min.

Angielski dla dzieci 10-12 lat  – 2 razy w tygodniu  – 60 min.

Podział na grupy o różnym stopniu zaawansowania następuje
na podstawie rozmowy z lektorem oraz ankiety zawartej w formularzu zgłoszeniowym.

Maksymalna ilość dzieci w grupie wynosi 12

Koszt:

Chorzów, ul. Lipińska 5
Zajęcia w Przedszkolu Nr 12

Angielski dla dzieci w wieku 3-6 lat – 1 raz w tygodniu – 45 min.

Koszt: 25 zł / miesiąc